Logo ovvknr nh 2

OVV KNR Noord Holland

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve Noord Holland

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.

Afbeelding1

Onze Vrijwilligers Vereniging van het Korps Nationale Reserve, OVVKNR is een vereniging voor actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve en afgezwaaide militairen die bij het Korps Nationale Reserve waren ingedeeld.

Afbeelding2

Organisatie
OVVKNR is opgericht in 1988 en heeft provinciale en regionale afdelingen met een eigen bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Elke provinciale of regioafdeling bestaat uit ten minste dertig leden. Nieuwe leden kunnen op verzoek worden ingedeeld bij een afdeling naar keuze

Afbeelding3

Identiteit
OVV KNR heeft, ondanks de verbondenheid met het Korps, een eigen onafhankelijke identiteit. Dit komt tot uitdrukking in het voeren van een eigen verenigingsvlag en het bij officiële gelegenheden dragen van een eigen herkenbaar tenue.

Afbeelding4