Logo ovvknr nh 2

OVV KNR Noord Holland

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve Noord Holland

Kraagspiegel Natres

Hier vind u foto’s (links) en geschreven berichten van OVVKNR NH activiteiten en van historische feiten.

Foto’s van de reünie Natres NH d.d. 17 sep 2022 

Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan en eventueel foto’s te downloaden:

reunie natres nh 2017

————————————————————————————————————————

OVV KNR afd. Noord-Holland

Geachte Korpsgenoten en andere belangstellenden,

Hierbij bieden wij  U een jubileumboek in digitale vorm aan, dat bestaat uit  een bloemlezing van nieuw geschreven artikelen en  van in de jaren  tachtig en negentig geschreven artikelen over gebeurtenissen van het (Korps) Nationale Reserve in Noord-Holland. Het zijn herinneringen aan de diensttijd van vele ex-Natres militairen. Het jubileumboek is een stukje “levende geschiedenis”, waarin vele oud-Natresleden, maar ook de nog steeds actief dienende militairen,  zich zeker zullen herkennen.

Hierdoor is een aanzet gegeven om  een stukje historie van Natres Noord-Holland aan de vergetelheid te ontrukken. Het is zeker geen volledige geschiedschrijving ,maar veeleer een impressie van activiteiten , gebeurtenissen , personen en plaatsen ,die betrekking hebben op de Nationale Reserve in de periode 1948-2022.

Een aantal historische artikelen is geschreven door Maj. Fred Warmer, daarnaast zijn een aantal artikelen opgenomen  die eerder verschenen in het blad November Hotel, een uitgave van PMC Noord-Holland. (1986-1994)

Ook  hebben wij een  selectie van foto’s opgenomen, zowel uit het heden als uit het roemruchte verleden. Daarbij een foto selectie  die recent gemaakt  is  op 17 september 2022 op Defensiecomplex Bergen (N-H) tijdens een reünie voor leden en oud-leden van het Korps, die gediend hebben bij een van de voormalige zelfstandige pelotons, voormalige of huidige compagnieën. 

Daarnaast zijn er twee digitale fotoalbums gemaakt. In het eerste album treft u alle foto’s aan die gemaakt zijn tijdens de reünie op 17 september  2022. In het tweede album treft een grote selectie aan van de foto’s die oud- en actief dienende Natresleden hebben ingezonden naar aanleiding van de oproep van het OVV-bestuur Noord- Holland.

Namens het bestuur van OVV KNR Noord-Holland wensen wij u veel lees- en kijkplezier!

Kap (b.d.) Ben Bakker
Voorzitter OVV KNR Noord-Holland

De samenstellers ,

Maj. Fred Warmer (korpshistoricus)

Sm (b.d.) Erik Dirksen
Bestuurslid OVV KNR Noord-Holland

Klik op de foto om naar het digitale jubileumboekte gaan:

Speciale editie NR

————————————————————————————————————————

Nog een fotoboek van de reünie 2017 (klik op de foto):

2e Fotoboek reünie 2017

————————————————————————————————————————

Link naar het fotoalbum met de historische foto’s (klik op de foto):