Logo ovvknr nh 2

OVV KNR Noord Holland

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve Noord Holland

De Fanfare Korps Nationale Reserve speelt de Defileermars Korps Nationale Reserve onder leiding van dirigent Elnt. Theo Bleeker:

De Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één van de vier orkesten van de Koninklijke landmacht, én is onderdeel van het Korps Nationale Reserve. Ook de FKNR bestaat dus uit reservisten die naast hun baan of studie (veelal ook in de muziek) dienst verrichten bij dit militaire Fanfare orkest. Voor meer nieuws en details over dit mooie orkest verwijs ik graag naar hun site. Hieronder ziet u ze aan het werk tijdens Prinsjesdag,

Het onderofficierslied.

Het onderofficierslied, opgedragen aan alle onderofficieren van de Koninklijke Landmacht, dus ook die van het Korps Nationale Reserve, wordt gezongen op de melodie van het trio uit de Onderofficiersmars. De tekst spreekt voor zich. Je hoort hier het trio van de Onderofficiersmars, uiteraard met zang.

Vrijwillig Fanfare Korps der Genie.

Hoewel het geen officieel Defensie orkest is en dus geen militaire status heeft, en het geheel uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat waarvan een groot aantal wél bij een militair orkest heeft gediend, ook bij de FKNR, is het Vrijwillig Fanfare Korps der Genie het regimentsorkest van het Regiment Genietroepen. Als er geen Defensieorkest beschikbaar is voor diensten zoals beëdigingen en dergelijke bij het regiment, mag het VFKG de honeurs waarnemen. Ook bij Regimentsaangelegenheden zijn zij van de partij. Ook worden zij op uitnodiging van het Impressariaat Militaire Muziek ingezet tijdens bijvoorbeeld de Nationale Veteranendag. Als zodanig zijn het toch in zekere zin reservisten. Zij repeteren regelmatig op de van Brederodekazerne in Vught. Hier ziet u ze aan het werk tijdens de Nijmeegse vierdaagse in Cuijk